Pódpěrajśo LibreOffice

LibreOffice jo licha software a staja se dermo k dispoziciji.
Waš dar, kótaryž jo dobrowólny, naše zgromaźeństwo pó cełem swěśe pódpěra.
Jolic se wam software spódoba, rozwažćo dar.

Móžośo direktnje pśez kreditowu kórtu abo PayPal pósćiś

Donate via CoinGate (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash and others)

CoinGate is a payment gateway for blockchain payments, supporting over 40 digital currencies. Simply enter an amount, choose a currency, and your donation will be processed.

Móžośo nam teke pśez Flattr pósćiś.

Móžośo dar na našo bankowe konto pśepokazaś

Mějaŕ: The Document Foundation
Zaměr: Dar,
Konto: 3497390
Numer banki: 66690000, banka: Volksbank Pforzheim
IBAN: DE12666900000003497390, BIC: VBPFDE66
Adresa dostawarja: The Document Foundation, Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, Germany
Adresa banki: Volksbank Pforzheim eG, Westliche-Karl-Friedrich-Str. 53, 75172 Pforzheim, Germany

LibreOffice jo projekt, kótaryž se pśez SPI pódpěra.

Móžośo donate from the US by mentioning "LibreOffice" with your donation.

Donations to The Document Foundation are tax-deductible in several countries.
Please refer to your local tax office for details.

For residents of Germany:"Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) von Wissenschaft und Forschung; der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe; des bürgerschaftlichen Engagements nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamt Berlin StNr 27/641/01975 vom 29.08.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit."

or you may also want to donate your time

Chto smy

Załožba The Document Foundation jo za wše wužytna, pšawniski zamóžna załožba ciwilnego pšawa ze sedłom w Barlinje a jo se załožyła 17. februara 2012. Ako we wustawkach definěrowany, jo jeje cel spěchowanje a wuwijanje běroweje softwary za liche wužywanje pśez kuždego. Załožba statkowne, njewótwisne a meritokratiske zgromaźeństwo za mjazynarodne wuwijanje licheje softwary wótwórjonego žrědła na zakłaźe wótwórjonego standarda spěchujo.

Nas tysace cesnoamtskich ako teke zapłaśonych sobustatkujucych swětodaloko pódpěraju. Gromaźe wudawamy nejlěpšy lichy běrowy paket LibreOffice, kótaryž jo we wěcej ako 110 rěcach a za kuždu wažnu platformu k dispoziciji.

Naše gódnoty su wótwórjonosć, transparenca a meritokratija. Pśez to wjeźone, wózjawjamy wót wšogo zachopjeńka naš budget ake teke našo knigływjeźenje.

Cogodla pódpěru trjebamy

Lěcrownož zgromaźeństwo LibreOffice jo wjelgin aktiwne, žywe a wjelerake, trjebamy pjenjeze, aby my dojśpili cele załožby »The Document Foundation«. Musymy serwery wobstaraś a infrastrukturu wužaržowaś, domenowe mjenja a markowe pšawa registrěrowaś a zastojaś a pótrjeba za drogowańskimi kostami za wobźělenje na zarědowanjach stawnje rosćo.

Wjaselimy se wašemu financielnemu pśinoskoju k LibreOffice.

Waš dar, wšojadno kaki wusoki, našomu projektoju pomaga a nam zmóžnja, lěpšy produkt napóraś. Wjeliki źěk za wašu pódpěru!