Dokumentaciski team

Pytamy pśecej dobrowólniki, kótarež su na tom zajmowane, se na projekśe dokumentacije wobźěliś. Dokumentaciski team dokumentaciju paketa LibreOffice wuźěła. Kužde rozpokazanje my same wuwijamy.

Nejwěcej aktiwitow se na našej mailingowej lisćinje (nimski), nimskorěcnej mailingowej lisćinje de-discuss a we wikiju (nimski) wótměwa.
Wjeliki źěl dokumentaciskego źěła se na sedle ODFAuthors (nimski) wótměwa.

Na kótarych nadawkach źěłamy?

  • Pisanje dokumentacijow
  • Pśełožowanje dokumentacijow
  • Indeksěrowanje klucowych słowow
  • Napóranje fotow wobrazowki
  • Korigěrowanje
  • Rešerša
  • a wjele wěcej

Zajmujośo se snaź za pśełožowanje južo eksistěrujuceje dokumentacije.
Stajśo se z dokumentaciskim teamom do zwiska, aby dokumentaciju do dolnoserbšćiny pśełožował.