Wuwijarje

Zachopśo źinsa LibreOffice programěrowaś!

Witajśo k bokoju wuwijarjow projekta LibreOffice. Dołojce namakajośo wšykne pokazki, kótarež trjebaśo, aby z programěrowanim LibreOffice zachopił. Móžośo se žrědłowy kod wobstaraś, se z wuwijarjami do zwiska stajiś, žrědłowy kod studěrowaś, naše wuwijarske aktiwity pśeglědowaś, zmólkowu rozpšawu pisaś a wšake snadne zmólki wótpóraś.

Wobstarajśo se žrědłowy kod

… a wuwijajśo jen dalej (engelski).

Zgóńśo wěcej

… wó žrědłowem koźe a wuwiśu (engelski).

Powědajśo z wuwijarjami

… w IRC a pśez mailingowu lisćinu (wobej engelski).

Pśepytujśo žrědłowy kod

… z Gerrit, našeju kodoweju pytnicu

Easy Hacks!

Pytajśo se jadnore zastupjenje (engelski).

Pišćo zmólkowu rozpšawu

na Bugzilla – našej słužbje zmólkowych rozpšawow (engelski).
Rozpokazanje (nimski).