Marketing

Naše cele

Marketingowy team na wjelerakich nadawkach źěła. Jogo cel jo, komunikaciju w projekśe A zwenka projekta zarucyś. Jo pótakem zagronity za:

  • komunikaciju – casnikowe informacije
  • informěrowanje zgromaźeństwa wó tom, což se rowno w projekśe stawa
  • aktiwity a druge wuwiśa programoweje techniki pśewóźiś
  • póbitowanje a wobźělenje na zarědowanjach
  • prezencu w socialnych seśach
  • wuwijanje derje pśiměrjonych wabjeńskich napšawow

Jolic cośo marketingowy team w jogo procach pódpěraś: