Wugbajśo wěcej - lažčej a malsnjej

LibreOffice jo mócny běrowy paket; jogo pśeglědny wužywarski pówjerch a jogo wugbałe rědy wašu kreatiwnosć wubuźuju a wašu produktiwnosć pówušuju.
LibreOffice někotare nałoženja wopśimujo, kótarež jen k nejwugbałšemu dermotnemu běrowemu paketoju wótwórjonego žrědła na wikach cynje

Lichy běrowy paket

Lichy běrowy paket, wó kótaremž zgromaźeństwo Libreoffice jo cowało 12 lět

Wuslěźćo jen!

Rozwjaseleński projekt

LibreOffice jo jaden z nejpśijaśelnjejšych a nejmalsnjej rosćecych projektow licheje a wótwórjoneje softwary w swěśe.

Zgóńśo wěcej wó nas a našych gódnotach

Wjelicne luźe

LibreOffice jo wěcej ako software. Źo wó luźi, źo wó kulturu, źo wó napóranje, źělenje a zgromadne źěło.

Pśizamkniśo se nam źinsa!

LibreOffice jo licha software wótwórjonego žrědła. Wuwiśe jo wótwórjone za nowe sobustatkujuce a nowe ideje a naša software se kuždy źeń wót wjelikego a zagórjetego zgromaźeństwa wužywarjow testujo a wužywa.

Cyńśo sobu
LibreOffice 10th Anniversary

Today is LibreOffice 10th Anniversary: it is a significant achievement for the project, and a date to remember for all community members. We have created a video based on pictures of community members and a few events, in two versions: a long one, for blogs and websites, and a short version for social media. Video […]

Cytajśo wěcej »

Get involved – Meet the TDF team

Joining a free and open source software project, such as LibreOffice, is a great way to build your skills, gain experience for future career options, meet new people – and have fun! But sometimes, joining a large and well-established project can be a bit daunting at the start. So here we’ll introduce you to the […]

Cytajśo wěcej »

LibreOffice 10th Anniversary

Today is LibreOffice 10th Anniversary: it is a significant achievement for the project, and a date to remember for all community members. We have created a video based on pictures of community members and a few events, in two versions: a long one, for blogs and websites, and a short version for social media. Video […]

Cytajśo wěcej »

Get involved – Meet the TDF team

Joining a free and open source software project, such as LibreOffice, is a great way to build your skills, gain experience for future career options, meet new people – and have fun! But sometimes, joining a large and well-established project can be a bit daunting at the start. So here we’ll introduce you to the […]

Cytajśo wěcej »

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg