Wugbajśo wěcej - lažčej a malsnjej

LibreOffice jo mócny běrowy paket; jogo pśeglědny wužywarski pówjerch a jogo wugbałe rědy wašu kreatiwnosć wubuźuju a wašu produktiwnosć pówušuju.
LibreOffice někotare nałoženja wopśimujo, kótarež jen k nejwugbałšemu dermotnemu běrowemu paketoju wótwórjonego žrědła na wikach cynje

Lichy běrowy paket

Lichy běrowy paket, wó kótaremž zgromaźeństwo Libreoffice jo cowało 12 lět

Wuslěźćo jen!

Rozwjaseleński projekt

LibreOffice jo jaden z nejpśijaśelnjejšych a nejmalsnjej rosćecych projektow licheje a wótwórjoneje softwary w swěśe.

Zgóńśo wěcej wó nas a našych gódnotach

Wjelicne luźe

LibreOffice jo wěcej ako software. Źo wó luźi, źo wó kulturu, źo wó napóranje, źělenje a zgromadne źěło.

Pśizamkniśo se nam źinsa!

LibreOffice jo licha software wótwórjonego žrědła. Wuwiśe jo wótwórjone za nowe sobustatkujuce a nowe ideje a naša software se kuždy źeń wót wjelikego a zagórjetego zgromaźeństwa wužywarjow testujo a wužywa.

Cyńśo sobu
LibreOffice Conference 2021: How-to for participants

The online LibreOffice Conference 2021 starts tomorrow! Here’s how to take part… Program The schedule of the conference is available from here. Time zone is on the upper left: depending on your system settings, it usually is Europe/Berlin time (UTC+2). There is an app available too – downloads from here: play.google.com/store/apps/details?id=info.metadude.android.libreoffice.schedule https://f-droid.org/packages/info.metadude.android.libreoffice.schedule https://f-droi[…]

Cytajśo wěcej »

LibOCon Sponsor Interviews

LibreOffice Conference 2021, although virtual, could not happen without the support of sponsors, which are – in order of confirmation – the following five companies: Collabora, allotropia, LPI, Omnis Cloud and CarboneIO.           In 2021, we offered the two largest sponsors – Collabora and allotropia – the opportunity of providing their […]

Cytajśo wěcej »

2021-09-23 Friday

Up late, worked on more slides, listened to Cor's talks. Gave a talk on COOL performance: Lunch; mail chew.

Cytajśo wěcej »

2021-09-23 Thursday

Mail chew, listened to LibreOffice talks. Gave a keynote: Lunch, listened to more talks; helped assemble a toolkit for H. for university: with some useful bits and pieces. E's friends around in the evening.

Cytajśo wěcej »