Diagramy

LibreOffice zmóžnja diagramy napóraś a zasajźiś. Diagramy njedaju se jano z datow napóraś, ale daju se teke jich stil, barwa a wjelikosć na wjele wašnjow pśiměriś: tortowe diagramy, słupowe a słupikowe diagramy, trendowe diagramy, dypkowe diagramy, 2D- a 3D-diagramy...

Diagramy daju se do wšakich dokumentow zasajźiś: tabele, prezentacije, kreslanki abo tekstowe dokumenty. Togodla dajo se diagromowy modul z kuždego nałoženja LibreOffice wuwołaś a daty daju se pak z datami w dokumenśe zwězaś, abo z njewótwisnym žrědłom.

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg