Infrastruktura

Infrastrukturowy team jo zagronity za wuźaržowanje, wótwardowanje, testowanje a wótergi teke za wuwijanje rědow a słužbow, kótarež su trěbne za projekt LibreOffice a zgromaźeństwo. Projekt LibreOffice a załožba »The Document Foundation« stej wjelgin gjardej na spušćobnosć swójeje infrastruktury, město aby se dejałej na resurse drugich organizacijow abo pśedewześow spušćiś. Togodla jo infrastrukturowy team rozsudny za projekt.

Jogo nadawki su wuźaržowanje:

  • websedła projekta LibreOffice a jogo zgromaźeństwa (sedła, ku kótaremuž se rowno woglědujośo);
  • websedła załožby »The Document Foundation« (www.documentfoundation.org);
  • wikiresursow LibreOffice a załožby »The Document Foundation« (wiki.documentfoundation.org);
  • rědow za la lokalizaciju a dokumentaciju projekta LibreOffice (naše websedło Pootle: translations.documentfoundation.org, sedło MozTrap QA: manual-test.librefffice.org, aww.);
  • webserwera njewótwisnego projekta ODFAuthors (www.odfauthors.org), z kótarymž zgromadny cel doprědkapóranja mjazynarodnje standardizěrowanego formata ODF (Open Document Format) źělimy, głownego datajowego formata paketa produktiwity;
  • infrastruktury e-mailoweje słužby załožby »The Document Foundation« (widobna ako naše mailingowe lisćiny, na pś. pśez naše forumy Nabble);
  • słužby za wuwijanje projekta LibreOffice a kooperaciskich systemow (Git, Gerrit atd.).

Źěl našeje role jo, za móžnosćami pytaś, naše webrědy a infrastrukturu pólěpšowaś a pówětšyś, aby my efektiwnu a eksternu komunikaciju załožby »The Document Foundation« a zgromaźeństwa LibreOffice pólěpšowali.

Jolic cośo se na tom wobźěliś, aboněrujśo pšosym mailingowu lisćinu website (engelski) a pśedstajśo se tam abo woglědajśo se k wikijoju websedłowego teama (engelski).