Rěcne projekty maminorěcnych

Maminorěcne projekty su swětodaloke zgromaźeństwa dobrowólnikow LibreOffice, kótarež k projektoju w swójej maminej rěcy pśinosuju. Maminorěcne projekty wšykno wót lokalizacije, testowanja lokalizěrowanych wersijow LibreOffice, wužywarskeje pódpěry, lokalnego wabjenja až do dokumentacijow a wjele wěcej pśinosuju. Dołojce jo lisćina eksistěrujucych maminorěcnych projektow. Jolic zgromaźeństwo we wašej maminej rěcy hyšći njeeksistěrujo, pśizjawśo se, aby jo załožył!