Wersijowe informacije

LibreOffice 6.4.2 (2020-03-19) - Wótnožka Fresh

Nejnowša wersija LibreOffice "Fresh" góźi se za nazgónjone wužywarje a wopśimujo jano pórěźenja programowych zmólkow a pólěpšenja lokalizacije (pśełoženjow). Toś ta wersija móžo hyšći mało wobuznych zmólkow wopśimowaś, kótarež budu pórěźone w pśichodnych wersijach z wótpóranjami zmólkow. Pśez wótkaz dołojce dostanjośo nadrobne wersijowe informacije.

LibreOffice 6.4.2 jo tśeśa wersija z wuwiśoweje wótnožki 6.4. Za lisćinu pórěźonych zmólkow w pśirownanju pjerwjejšneje wersije glějśo lisćinu zmólkow pórěźonych w RC1 a RC2.

Jolic maśo na Windows problemy z kreslenim OpenGL, wužywajśo nastajenje z Windows Registry (jano trěbne, jolic se LibreOffice pśi startowanju wowalujo, howac móžośo jo w Rědy|Nastajenja → LibreOffice → Naglěd → Wudaśe grafiki znjemóžniś. Wótwónoźćo tam kokulku pla nastajenja 'OpenGL za kreslenje wužywaś'). Móžośo trěbny fragment w Bugzilla namakaś (składujśo jen z datajoweju kóńcowku .reg, pótom móžośo dwójcy na dataju kliknuś, aby změnu nałožył).

Klikniśo how, aby wěcej wó nowych funkcijach w LibreOffice 6.4 zgónił (nimski)


LibreOffice 6.3.5 (2020-02-20) - Wótnožka Still

Wersija „Still“ pórucujo se za konserwatiwne wužywarje, jo stabilna a góźi se za wše wužywarje.

LibreOffice 6.3.5 jo šesta wersija z wuwiśoweje wótnožki 6.3. Za lisćinu wótwónoźonych programowych zmólkow w pśirownanju k pjerwjejšnej wersiji, glejśo lisćinu zmólkow wótwónoźonych we wersijoma RC1 a RC2.

Jolic maśo na Windows problemy z kreslenim OpenGL, wužywajśo nastajenje z Windows Registry (jano trěbne, jolic se LibreOffice pśi startowanju wowalujo, howac móžośo jo w Rědy|Nastajenja → LibreOffice → Naglěd → Wudaśe grafiki znjemóžniś. Wótwónoźćo tam kokulku pla nastajenja 'OpenGL za kreslenje wužywaś'). Móžośo trěbny fragment w Bugzilla namakaś (składujśo jen z datajoweju kóńcowku .reg, pótom móžośo dwójcy na dataju kliknuś, aby změnu nałožył).

Klikniśo how, aby wěcej wó nowych funkcijach w LibreOffice 6.3 zgónił (nimski)


Zestarjone wersije

Zestarjone a južo njepódpěrane wersije LibreOffice su w našom archiwje ześěgnjenjow k dispoziciji.