Portabelne wersije

LibreOffice Portable

LibreOffice Portable jo połnogódna portabelna wersija LibreOffice – z tekstowym pśeźěłanim, tabeloweju kalkulaciju, prezentaciskim programom, kresleńskim programom a datoweju banku – spakowany ako portabelne nałoženje, aby mogał wšykne swóje dokumenty a wšykno, což trjebaśo, aby z nimi źěłał, wšuźi sobu wześ. Jo w formaśe PortableApps.com spakowany, móžo pótakem z platformu PortableApps.com a jogo awtomatiskim aktualizěrowańskim rědom a z app store, z drugimi portabelnymi menijami abo ako samostatna wersija wót USB, mrokawy abo lokalnego běgadła gromaźe źěłaś. A jo wótwórjonego žrědła a dopołnje dermotny. How móžośo wšykne eksistěrujuce portabelne warianty ześěgnuś:

  • Portabelna wersija (MultilingualNormal njejo tuchylu k dispoziciji <--> Portabelna wersija (MultilingualAll njejo tuchylu k dispoziciji
  • Portabelna wersija (MultilingualNormal njejo tuchylu k dispoziciji <--> Portabelna wersija (MultilingualAll njejo tuchylu k dispoziciji

Warianty, kótarež su z 'MultilingualAll' wóznamjenjone, wšykne rěcy wopśimuju, kótarež LibreOffice pódpěra.

LibreOffice jo spakowany za portabelne wužywanje wót PortableApps.com z dowólnosću a pomocu załožby The Document Foundation. Za dalšne informacije, wšykne wersije a pomoc, woglědajśo se pšosym k http://libreofficeportable.org.

DVD-wobraze a projekty:

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg