Bok njejo se namakał

Zda se bóžko, až wopytujośo se bok woglědaś, kótaryž njeeksistěrujo.

Pšosym pśeglědujśo pisanje URL boka, kótaryž sćo kśěł se woglědaś a wopytajśo hyšći raz.

Nejnowše tweety

@libreoffice
@tdforg