LibreOffice jo intuitiwny a lažko wužywajobny

Za komercielnu pódpěru wokoło LibreOffice, glejśo našu lisćinu wobkšuśonych partnarjow.

 

LibreOffice Stable

Głowny instalaciski program

Wubrane: LibreOffice 6.4.6 za Linux x64 (rpm) - změniś?

Wersiju 6.4.6 ześěgnuś

245 MB (Torrent, Info)

 

Wobstarajśo se pśełožony wužywarski pówjerch w rěcy Dolnoserbšćina

Trjebaśo drugu rěc?

Móžośo LibreOffice direktnje w swójej rěcy ześěgnuś. Tłocašk dołojce jano wužywarski pówjerch w swójej rěcy ześěgnjo. Jolic njejsćo to hyšći cynił, musyśo głowny softwarowy paket LibreOffice ześěgnuś (górjejce)

Pśełožony wužywarski pówjerch

772 KB (Torrent, Info)

 

Zatwarjona pomoc LibreOffice w engelšćinje

Trjebaśo drugu rěc?

Pomoc za wužywanje offline

2.1 MB (Torrent, Info)

SDK a žrědłowy kod

SDK ześěgnuś

LibreOffice_6.4.6_Linux_x86-64_rpm_sdk.tar.gz
36 MB (Torrent, Info)

Žrědłowy kod ześěgnuś

Źěłowe systemy

LibreOffice 6.4.6 jo za slědujuce źěłowe systemy/architektury k dispoziciji:

K dispozicji stojece wersije

LibreOffice je w slědujucych wózjawjonych wersijach k dispoziciji:

LibreOffice jo w slědujucych wózjawjonych pśedwersijach k dispoziciji:

    Starše wersije LibreOffice (snaź se njepódpěraju) su w archiwje k dispoziciji

    Nejnowše tweety

    @libreoffice
    @tdforg